STRAVOVÁNÍ

Obor Podnikání - informace

Nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou je určeno absolventům tříletých učebních oborů skupiny "H". Studium je zaměřeno na rozvoj a aplikaci poznatků z ekonomie, práva, managementu, marketingu a elektronické komunikace. Absolventi jsou připraveni vykonávat ekonomické, provozně ekonomické, obchodní a administrativní činnosti v podniku a samostatně podnikat. Úspěšní absolventi se mohou ucházet o studium na vyšších i vysokých školách.

 Kód: 64-41-L/51

 Forma studia: denní

 Způsob zakončení: maturitní zkouška

Stáhnout:

  - ŠVP 64-41-L/51 Podnikání (1.16 MB)