STRAVOVÁNÍ

Pracoviště a vybavení školy

Pracoviště školy:

Budova Komenského:

ředitelství, učebny, el. laboratoř, pracoviště cukrářů

Budova Gemerská:

domov mládeže, odborné učebny, cvičná kuchyň, pracoviště kuchařů-číšníků

Budova Uničovská:

pracoviště elektro oborů

Pohybové aktivity:

Škola má k dispozici tělocvičnu, posilovnu, hřiště a místnost pro stolní tenis. Tělocvična i posilovna jsou využívány pro výuku i pro volnočasové aktivity.

Speciální učebny:

Barmanské učebna:

Financované z ESF v rámci projektu "Technika mixologie". K nácviku techniky míchaných nápojů, k nácviku správného používání stolního inventáře. K dispozici pro odborné semináře a školení pro vlastní žáky a pracovníky, pro pracovníky partnerských škol a pro Barmanský klub.

Cvičná kuchyně:

Nově vybavená spotřebiči včetně konvektomatu. K nácviku přípravy méně frekventovaných jídel, k přípravě občerstvení pro společenské akce i pro servis ubytovaným žákům.

Elektro laboratoř:

K měření elektrických i neelektrických veličin konkrétními měřícimi přístroji a metodami. K měření elektrických veličin pomocí počítače (10 počítačů)

Učebna zabezpečovací techniky:

K nácviku zapojení, využití a ovládání prvků i celků zabezpečovací techniky. Vybavena 10 počítači a zabezpečovacími prvky a systémy firem MOELLER a JABLOTRON.

Počítačová učebna:

Vybavena 18 počítači s připojením na internet, dataprojektorem, scanerem a tiskárnou.