STRAVOVÁNÍ

Výsledky přijímacího řízení do tříletých učebních oborů pro školní rok 2020/2021 - 1. kolo

« zpět
23.04.2020

Přijatý uchazeč může od data zveřejnění výsledků přijímacího řízení odevzdávat zápisový lístek na sekretariát školy nebo ho zaslat poštou na adresu školy. Toto platí, pokud nemá současně podánu přihlášku na maturitní obor. V takovém případě zápisový lístek odevzdá až po vykonání přijímacích zkoušek.

Do všech oborů máme volná místa – lze podávat přihlášky!!

Přihláška ke stažení:                http://www.msmt.cz/file/51295/