STRAVOVÁNÍ

Ukliď svoje město

« zpět
12.04.2016

Minulý týden se "intráci", společně s vychovatelem Mgr. Jaroslavem Němcem, zúčastnili akce Ukliď svoje město. Ač všichni mají své trvalé bydliště v městech, vesnicích či vískách od Skorošic přes Hanušovice, Šternberk až po Konici, přiložili ruce k dílu a pomohli s jarním úklidem města Litovle. Patří jim za to obrovský dík!!! 

Bc. Zdeněk Jančí, vedoucí Domova mládeže SOŠ Litovel