STRAVOVÁNÍ

Nový maturitní obor

« zpět
15.10.2018

Od 1. září 2019 otevíráme nový maturitní obor Technologie potravin 29-41-M/01 (výroba nápojů)

-          určeno pro absolventy ZŠ

-          4 letý obor zakončený maturitní zkouškou

-          možnost pokračovat studiem na vysoké škole

 

Kompetence absolventa:

-          získá odborné znalosti z oblasti technologie výroby potravin, hlavně nápojů

-          získá znalosti z oblasti hygieny a výživy

-          získá znalosti z oblasti přírodních věd

 

Uplatnění absolventa:

-          potravinářský technik

-          vedoucí střediska v potravinářské výrobě

-          kontrolor jakosti ve výrobě potravin, především nápojů

-          technolog potravinářského provozu

-          pracovník v oblasti nákupu surovin pro výrobu nápojů

-          pracovník odbytu potravinářských výrobků-nápojů

-          pracovní v oblasti marketingu potravin-nápojů

-          pracovník v oblasti ochrany životního prostředí