STRAVOVÁNÍ

Celoživotní vzdělávání

PROFESNÍ KVALIFIKACE

CHCETE ZÍSKAT VÝUČNÍ LIST NEBO OSVĚDČENÍ O UZNÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE?

 

  •     Pracujete v jiné profesi, než jste vystudovali?
  •     Práci ovládáte, ale nemáte o tom žádný doklad?
  •     Chcete změnit pracovní místo a nemůžete svou dovednost prokázat?
  • Zobrazit více

 

NAŠE NABÍDKA MOŽNOSTÍ ZÍSKÁNÍ KVALIFIKACE

   Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání č. 179/2006 Sb. umožňuje dospělým lidem získat plnohodnotný doklad o dosažené kvalifikaci na základě přezkoušení jejich vědomostí a dovedností bez ohledu na to, jakým způsobem je získali – zdali studiem, či praxí. Pomůže to především těm, kteří nepracují v oboru, kteří vystudovali, v praxi se naučili vykonávat činnosti jiné profese, ale když se zajímají o dané pracovní místo, chybí jim doklad o odpovídajícím vzdělání.

 

TERMÍNY ZKOUŠEK OVĚŘUJÍCÍ PROFESNÍ KVALIFIKACI

   Zkoušky organizuje SOŠ Litovel, Komenského 677 jako autorizovaná osoba. Konají se podle oborů na pracovištích odborného výcviku:

  •    pro obor Kuchař, Číšník, Barman – pracoviště Gemerská 505/9, Litovel
  • Zobrazit více

 

NABÍDKA KURZŮ A ŠKOLENÍ

PRÁVĚ PROBÍHA UNIV 3-PODPORA PROCESŮ UZNÁVÁNÍ

   Cílem projektu UNIV 3 je zkvalitnit systém rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací. V průběhu projektu bude modernizován proces akreditací rekvalifikačních programů, a to jednak vytvořením elektronického systému pro přijímání žádostí o akreditaci, jednak inovací potřebných metodik a vytvořením nových.