STRAVOVÁNÍ

Obor Elektrikář - informace

Tříletý učební obor pro chlapce i dívky umožňující provádět výrobní, montážní a diagnostické práce včetně instalací slaboproudých elektronických zařízení s použitím základních znalostí silnoproudé elektrotechniky. Absolventi ovládají komplexní montáž, údržbu, revize a opravy číslicových elektronických systémů. Nosný program je zaměřen na číslicovou elektroniku v oblastech spojených se službami a technickým servisem zabezpečovacích, signalizačních a kontrolních zařízení. Ti, kteří vykonají závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do nástavbového studia pro absolventy učebních oborů. Tento obor je zařazen mezi obory podporované stipendiem, které je finančním příspěvkem z rozpočtu Olomouckého kraje.

 Kód: 26-51-H/01

 Forma studia: denní

 Způsob zakončení: závěrečná zkouška

Stáhnout:

  - ŠVP_26-51-H01_Elektro (0.75 MB)
  - Stipendijní řád pro elektrikáře (0.21 MB)

002[1] 002[1] 003[1]