STRAVOVÁNÍ

Obor cukrář - informace

Tříletý učební obor pro dívky i chlapce s uměleckými sklony a fantazií. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu, který umožňuje výkon povolání jak ve speciálních cukrářských provozovnách všech forem a vlastnictví, tak na zvláštních pracovištích velkých renomovaných podniků a hotelů. Jde o obor vyučovaný na SOŠ s velkou tradicí. O kvalitě výuky svědčí řada ocenění z významných oborových soutěží. Maturitní vysvědčení mohou absolventi získat v nástavbovém studiu.

Kód: 29-54-H/01

Forma studia: denní

Způsob zakončení: závěrečná zkouška

Stáhnout:

  - ŠVP 29-54-H/01 Cukrář (0.94 MB)