Střední odborná škola Litovel

LOGO_SOS[1]Střední odborná škola Litovel nabízí zájemcům profesní vzdělání v učebních oborech cukrář, kuchař-číšník, elektrikář a výrobce potravin - pivovarník sladovník. Připravovován je obor výrobce potravin mlékař - technologie zpracování mléka. Absolventi tříletých oborů mají možnost pokračovat dvouletým nástavbovým studiem zakončeným maturitou. Škola je zapojena do evropských projektů, které umožňují další profesní růst žáků, ale i zájemců z řad široké veřejnosti. Škola je postupně vybavována moderními technologiemi, které se podařilo získat ze zmíněných projektů. Byla vytvořena odborná učebna pro výuku nápojové gastronomie a stolničení, kde rozšiřují žáci své znalosti a dovednosti v oblastech míchání nápojů, someliérství a baristiky. SOŠ Litovel nabízí žákům bohaté sportovní vyžití, kvalitní ubytování i stravování ve vlastních zařízeních.

Aktuálně

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Zobrazit více ...
Motivační program
4.listopad 2016

Motivační program pro žáky školy

Zobrazit více ...

Představujeme Vám nový obor
"Výrobce potravin: Mlékař-technologie zpracování mléka"

Zobrazit více ...
Čestné uznání Hospodářské komory ČR

Čestné uznání Hospodářské komory ČR

Zobrazit více ...
Události v regionech na ČT 1

Závěrečné zkoušky oboru Výrobce potravin Pivovarník - sladovník.
Události v regionech na ČT 1.

Zobrazit více ...

Přijímacího řízení 2016.

Zobrazit více ...

Nabídka DVPP Gastrend (Nové trendy v nápojové gastronomii).Kurz bude otevřen v případě alespoň 10 účastníků. Cena kurzu pro účastníka 3335 Kč. Předpokládaný termín konání září-říjen 2016.

Zobrazit více ...