Střední odborná škola Litovel

LOGO_SOS[1]Střední odborná škola Litovel nabízí zájemcům profesní vzdělání v učebních oborech cukrář, kuchař-číšník, elektrikář a výrobce potravin - pivovarník sladovník. Připravovován je obor výrobce potravin mlékař - technologie zpracování mléka. Absolventi tříletých oborů mají možnost pokračovat dvouletým nástavbovým studiem zakončeným maturitou. Škola je zapojena do evropských projektů, které umožňují další profesní růst žáků, ale i zájemců z řad široké veřejnosti. Škola je postupně vybavována moderními technologiemi, které se podařilo získat ze zmíněných projektů. Byla vytvořena odborná učebna pro výuku nápojové gastronomie a stolničení, kde rozšiřují žáci své znalosti a dovednosti v oblastech míchání nápojů, someliérství a baristiky. SOŠ Litovel nabízí žákům bohaté sportovní vyžití, kvalitní ubytování i stravování ve vlastních zařízeních.

Aktuálně

Zahájení školního roku 2016/2017 pro 1. ročníky se koná 1. září 2016 v 8.30 hod v Koncertním sále Městského klubu Litovel. Ostatní ročníky od 8 hod v kmenových učebnách v budově SOŠ na ul. Komenského.

Zobrazit více ...

Informace o podzimních termínech závěrečných zkoušek:
změna termínu ústní části viz rozpis.

Zobrazit více ...
Události v regionech na ČT 1

Závěrečné zkoušky oboru Výrobce potravin Pivovarník - sladovník.
Události v regionech na ČT 1.

Zobrazit více ...

Termíny klasifikačních a opravných zkoušek 29.-31. 8. 2016

Zobrazit více ...

Přijímacího řízení 2016.

Zobrazit více ...

Nabídka DVPP Gastrend (Nové trendy v nápojové gastronomii).Kurz bude otevřen v případě alespoň 10 účastníků. Cena kurzu pro účastníka 3335 Kč. Předpokládaný termín konání září-říjen 2016.

Zobrazit více ...