Střední odborná škola Litovel

LOGO_SOS[1]Střední odborná škola Litovel nabízí zájemcům profesní vzdělání v učebních oborech cukrář, kuchař-číšník, elektrikář a výrobce potravin - pivovarník sladovník. Připravovován je obor výrobce potravin mlékař - technologie zpracování mléka. Absolventi tříletých oborů mají možnost pokračovat dvouletým nástavbovým studiem zakončeným maturitou. Škola je zapojena do evropských projektů, které umožňují další profesní růst žáků, ale i zájemců z řad široké veřejnosti. Škola je postupně vybavována moderními technologiemi, které se podařilo získat ze zmíněných projektů. Byla vytvořena odborná učebna pro výuku nápojové gastronomie a stolničení, kde rozšiřují žáci své znalosti a dovednosti v oblastech míchání nápojů, someliérství a baristiky. SOŠ Litovel nabízí žákům bohaté sportovní vyžití, kvalitní ubytování i stravování ve vlastních zařízeních.

Aktuálně

Informace o podzimních termínech závěrečných zkoušek:
pondělí 05.09. v 8:00 Písemná část ZZ pro E3 a K3
úterý 06.09. v 7:00 Praktická část ZZ pro E3
úterý 06. - čtvrtek 08.09. Praktická část pro K3 dle rozpisu, který bude k dispozici v pondělí u písemek!
středa 14.09. v 8:00 Ústní část ZZ pro K3
čtvrtek 15.09. v 8:00 Ústní část ZZ pro E3

Zobrazit více ...
Události v regionech na ČT 1

Závěrečné zkoušky oboru Výrobce potravin Pivovarník - sladovník.
Události v regionech na ČT 1.

Zobrazit více ...

Termíny klasifikačních a opravných zkoušek 29.-31. 8. 2016

Zobrazit více ...

Přijímacího řízení 2016.

Zobrazit více ...

Nabídka DVPP Gastrend (Nové trendy v nápojové gastronomii).Kurz bude otevřen v případě alespoň 10 účastníků. Cena kurzu pro účastníka 3335 Kč. Předpokládaný termín konání září-říjen 2016.

Zobrazit více ...